Charity Fund «Future of the children is our common goal»

Суспільна ініціатива — Єднання заради майбутнього

З травня 2005 року оформилася спільна ініціатива з поєднання благодійних фондів та інших суспільних структур в процесі євроінтеграції, вироблення комплексних методичних підходів до процесів втілення європейських директив та міжнародних правил, в єдиному напрямі узгодження і взаємодії молодіжних програм і реальних дій.

За наступного поєднання  представників Благодійного фонду «Майбутнє дітей – наша спільна мета» (БФ МДНСМ — Charity Fund «Future of the children is our common goal» (CF FCCG)Громадської організації «Агро-екологічна сертифікація Київщини» (ГО АЕСК — NGO Agro-Ecological Certification of Kyiv region),   Української  інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»  (UITP Eco-Energy-Bioeconomy)Міжсекторальної Інноваційної експертної платформи, програми YOUTH FOR EUROPE together,  ПП НВО «Агронаукінформ» та числених незалежних експертів, було сформовано координаційне ядро з  представниками благодійних фондів, інших громадянських та науково-виробничих інституцій. За результатами обговорення зростаючих проблем для дітей та молоді, ми вирішили утворити хаб – спільний інноваційний простір для всіх зацікавлених верств суспільства, з наступною метою:

вироблення сучасних методів поєднання зусиль громадянського суспільства за напрямами сбалансованого розвитку та євроінтеграції;

поєднання всіх дитячих і молодіжних рухів в проявленні та здійсненні свого гідного шляху в сьогоденні і в майбутньому, не лише в Україні, але і в світовому масштабі, і сприяння координуванню усіх суспільних сил в формуванні гідного світу для дітей, молоді і наступних поколінь.

Розуміючи що діти – то головне багатство людства, ми визначаємо і пропонуємо для приєднання основну ціль нашої діяльності: проводити оцінку і оновлення всіх форм діяльності суспільства – з огляду на покращення сьогоднішнього і майбутнього стану дітей та молоді, розробити і впровадити модель звіту кожного покоління – перед наступними, подолати суспільний борг дорослого суспільства перед дітьми – за станом екологічного та економічного стану планети, відновити етнічні традиції українського суспільства справедливості та високої моралі.

Розпочати процес такої оцінки в інтегрованому вимірі спільноти нових поколінь – таке сміливе завдання було поставлене людством ще в 70-80-ті роки минулого століття, і суспільна думка українських громадян потребує зосередження зусиль — для принципового еволюціонування в сприйнятті цих завдань.

До цього часу дорослі люди здебільшого вважали, що вони краще знають, що робити, як вести справи і як влаштовувати цей світ, і можуть вчити цьому своїх дітей.

Але досягнуті результати невтішні, кількість проблем цивілізації зростає – і методи їх вирішення потребують величезного оновлення всіх методів і форм господарювання на планеті, на користь гуманним, правовим і екологічним формам.

На сьогодні кожна країна світу потребує глобального поєднання, за мети адаптувати середовище життєдіяльності для своїх дітей та наступних поколінь в умовах стрімких змін клімату, природних катастроф, забезпечити повноцінну доступність та захищеність доступу до необхідних для життя природних ресурсів – води, повітря, землі, різноманітної живої природи, корисних копалин, права громадян планети на свободу слова, безпеку для життя та інші права.

Варто згадати, що людство отримало усі незчисленні природні багатства від Творця Неба і Землі, і має примножити ці дари і утримувати їх в чистому і доброму вигляді – і передати молоді, дітям та наступним поколінням за векторами покращення і примноження всіх ресурсів планети – заради спільного розвитку.

В статутах кожної з організацій, що поєднуються з нами, визначені гарні і розумні цілі діяльності, набутий досвід, сформована значна проблематика технологічного і суспільного аспектів. Але сама по собі професійна чи громадська  діяльність кожного спрямування – нарешті повинна надавати відповіді на головне запитання: наскільки завтрашній день, наступний рік, десятиліття і століття – будуть кращими і більш гуманними для життя людей, щоб розум і серце були єдині в своєму поклику.

Залучення сучасних технологій має дозволяти здійснити необхідні кроки до справедливого, правового, демократичного устрою. Варто замислитись над тим, що вільна людина – це свідомий громадянин, в просторі порозуміння заради спільного розвитку. Хоча ракурси й повороти цього розвитку можуть бути досить неочікуваними, але ми маємо на що спиратись – вчення про ноосферу – епоху знань, миру та екологічної діяльності в гармонії з законами Природи та Всесвіту – передбачену великими вченими 19-20 століття, розвиненою першим Президентом Української Національної Академії Наук В.І. Вернадським – як перспективи і як застереження про необхідність усвідомлення єдності інтересів людства у збереженні своєї колиски народів та цивілізацій.

Ми навчились аналізувати минуле на тисячі років. Тепер настав час планувати майбутнє – в такому ж масштабі, і поєднати всі суспільні сили – заради його гідного втілення.