Експертне забезпечення екологічної політики на основі інтегрованої інноваційної платформи

Добровольський С.В., Козловська М.В., Остапенко О.І. Експертне забезпечення екологічної політики на основі інтегрованої інноваційної платформи // „Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VІІ форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), відп. ред. В.С.Шовкалюк. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. …

Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа

Ословні цілі та підходи до розвитку Платформи представлено у вигляді доповіді на VІІ Міжнародному форумі „Трансфер технологій та інновації: інноваційний розвиток та модернізація економіки” 24 жовтня 2013 р.м. Київ, НТУУ «КПІ» та за інструментами платформи – на центральній Секції форуму …

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ТВАРИН ТА ПОСТАЧАННІ АГРАРНО-ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ / Гуменний В. Д., Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І., Ємець О.Ю. // Науково-технічний бюлетень ІЖ НААН № 115, …

Дослідження та публікації наших авторів у виданнях 2015-16 років

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ТВАРИН ТА ПОСТАЧАННІ АГРАРНО-ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ / Гуменний В. Д., Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І., Ємець О.Ю. // Науково-технічний бюлетень ІТ НААН №115, Харків. — …

Електронний вісник Аграрного сектору

У тематичних випусках Електронного вісника Аграрного сектору Відділення Стратегічного розвитку УАН (АС ВСР УАН) відображаються напрями публікацій наших авторів в різноманітних виданнях, а також плани і події.

Експертний моніторинг втілення DCFTA (ПЗВТ) та АА в цілому_події в КМУ та інших урядових структурах

Експертний моніторинг втілення DCFTA та АА в цілому присвячений вибірковому огляду та систематизації діяльності в експертних групах, саморегулівних організаціях та урядових структурах. Аналіз виконання  Угоди про Асоціацію (англ. — АА) здійснюється з акцентом на події в КМУ,  з урахуванням вимог до експертних …