Bobrov Oleksandr Borisovich

Координатор Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва»,  керівник Робочої групи моніторингу використання надр  Комітету адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України; Експерт Європейської федерації геологів (EFG) “Europian Geologist as Competent Person” (EFG, ліцензія №1311 від 2.07.2015)
1549482_915658461825185_5142492921577567314_nАфрика н н1
Президент Громадської Організації «УКРАЇНСЬКА МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИВЧЕННЯ РУДНИХ РОДОВИЩ» (РО «Ukr.I.A.G.O.D.» )

на зустрічі з представниками Єврокомісії 10 лютого 2015 р. в Орхуському центрі Мінприроди 2015 02 10орх2

БОБРО́В Олександр Борисович(21. 11. 1956, Луцьк) – геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1994), проф. (1994). Закін. Львів. ун-т (1978). Працював на держ. геол. підпр-ві «Південукргеологія» (1978–89); від 1989 – у Львів. ун-ті: асист., доц. (1990–93), проф. (1994– 2000) каф. корис. копалин та екогеології; від 2000 – зав. відділу геології рудних і нерудних корис. копалин Укр. геол.-розвідув. ін-ту (Київ). Дослідж. у галузі регіон. геології та металогенії метаморфіч. комплексів давніх щитів. Здійснив геол. картування зеленокам’яних структур Серед. Придніпров’я (1978–89); відкрив та оцінив Сергіїв. золоторудне родовище (1985), Вільнохутір. рудопрояв золота (1989).

Пр.: Флексурообразные складки в нижнедокембрийских комплексах и принципы их типизации (на примере Западного Приазовья) // ГЖ. 1982. № 5; Greenstone belt metallogeny view of ore-forming role of rhiodacite-trondjemite volcanic-plutonic association Ukrainian shield // 8th IAGO Symposium. Ottava, 1990, 12–18 aug.; Метариодацитовая формация зеленокаменных поясов Украинского щита. Палеовулканические реконструкции, металлогения // ГЖ. 1993. № 5; Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад руд, модель утворення). Дн., 2000 (співавт.); Main types of Rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian Shield. К., 2002 (співавт.).

перший проректор ПВНЗ «Інститут TUTKOVSKY», президент української національної групи Укр IAGOD

Похожие сообщения

Добавить комментарий