ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ТВАРИН ТА ПОСТАЧАННІ АГРАРНО-ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ /
Гуменний В. Д., Гумен В. В., Козловська М. В., Остапенко А. І.,
Ємець О.Ю. // Науково-технічний бюлетень ІЖ НААН № 115, Харків. — 2016 р. — С.54-63.

Науково-технічний бюлетень

Науково-технічний бюлетень ІЖ НААН включений до нового переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, наказ № 747 від 13 липня 2015).

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 21410-11210ПР від 25.06.2015 р

У науково-технічному бюлетені висвітлюються результати науково-дослідних робіт з різних напрямків сільськогосподарського виробництва.

Призначений для вчених і фахівців сільського господарства.

Науково-технічний бюлетень ІЖ НААН включений в наукометричними базу даних Російський індекс наукового цитування (РИНЦ) (ліцензійний договір № 649-10 / 2013 від 23 жовтня 2013). В архіві РИНЦ розміщені випуски НТБ, починаючи з 2010 р (№№ 102-112).

заголовок титул1 титул

Похожие сообщения